Vergoeding & tarieven

Dieetadvisering

Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering per kalenderjaar. De zorg binnen de basisverzekering komt ten laste van uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om te controleren of dieetadvisering in uw eventuele aanvullende verzekering is opgenomen. De tarieven bestaan uit directe patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden tijd.

Ketenzorg

Daarnaast is dieetadvisering voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, COPD en hart- en vaatziekten (CVRM) regelmatig opgenomen in regionale samenwerkingsafspraken (de zogenaamde ketenzorg). Uw huisarts, praktijkondersteuner (POH) en diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u van toepassing is. Door de ketenzorg hebben alle zorgverleners inzicht in het zorgplan, zodat ze de verschillende behandelingen op elkaar af kunnen stemmen. Via de huisarts/POH kunt u doorverwezen worden naar de verschillende zorgverleners die in het zorgplan zijn betrokken. Een voorwaarde voor de ketenzorg is daarom dat uw huisarts hierbij aangesloten is, dit kunt u bij je huisarts navragen. Zorg die u binnen de ketenzorg ontvangt, gaat niet ten laste van uw eigen risico. Najara – Every Body Healthy is aangesloten bij een eerstelijns ketenzorggroep.

Directe toegankelijkheid

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts of specialist naar de praktijk kunt komen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling zonder verwijsbrief. Echter zijn er een aantal zorgverzekeraars die nog steeds een verwijsbrief eisen als voorwaarde om de behandeling te vergoeden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2020*

Consult

Directe tijd (min)

Individueel dieetvoorschrift (min)

Kosten (€)

Intake 60 15/30 75/90
Vervolgconsult lang 30 30
Vervolgconsult kort 15 15
Skype/telefonisch consult lang 30 30
Skype/telefonisch consult kort 15 15
E-mail consult 15 15

Huisbezoek alleen op indicatie van een (huis)arts!

* Per zorgverzekeraar is het mogelijk dat er afwijkende tarieven afgesproken zijn.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders wordt het consult in rekening gebracht.