Werkwijze

Intake

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten (directe tijd). Tijdens het eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. Hierbij wordt zoveel mogelijk informatie over u verzameld, denk hierbij aan uw persoonlijke en medische achtergronden. Daarnaast wordt uiteraard uw bewegings- en voedingspatroon doorgenomen. Indien nodig (afhankelijk van uw bezoekreden) wordt er een lichaamsanalyse uitgevoerd waarbij u gemeten en gewogen wordt.

Na uw bezoek zal de diëtist een uitgebreid en op maat gemaakt advies uitbrengen, rekening houdend met uw specifieke wensen (indirecte tijd).

Voor het eerste intake gesprek moet u meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Pasje van uw zorgverzekeraar
  • Verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist

Huisbezoeken worden alleen uitgevoerd op indicatie van een (huis)arts of specialist.

Vervolgconsult

Vervolgconsulten duren gemiddeld 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen. Tijdens het vervolgconsult wordt o.a. het behandelplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Uiteraard is er de ruimte voor al uw vragen. Het aantal consulten wordt in overleg met u bepaald.

‘’Voortgang begint bij het stellen van de juiste vragen’’.

Telefonisch consult / e-mailconsult

Wanneer er vragen zijn kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. In principe worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Echter wanneer een telefonisch of e-mail consult langer duurt dan 15 minuten worden deze wel gefactureerd naar u.

Online voedingsadvies

Is een bezoek aan de diëtist niet mogelijk, een te hoge drempel of past het niet bij u!? Dan is online voedingsadvies wellicht iets voor u! Gebruik hiervoor het contactformulier op de website.

Pakket EveryBodyHealthy:
Duur: eenmalig advies
Kosten: € 60,-

  • U ontvangt een vragenlijst en een eetdagboekje die u voor 2 weken bij kunt houden.
  • Deze producten worden door mij bekeken, berekend en beoordeeld. U krijgt advies op maat. Uw leefstijl & eetgewoontes is maatwerk.
  • Vanuit deze gegevens ontvangt u eenmalig persoonlijk advies, een persoonlijk voorbeeld dagmenu en een daarbij behorende variatielijst.
  • Als aanvulling kunt u gebruik maken van weekmenu’s. Deze hebben een meerprijs van € 30,-

“Healthy is an outfit that looks different on everybody”